หน้าหลักกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ดาวน์โหลดเอกสารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เอกสาร สปสช.กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ผู้ประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
หน่วยบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ถาม-ตอบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ติดต่อเรากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
www.localfund.in.th กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถื่นหรือพื้นที่
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
Update 7.6.2560
สอบถามปัญหาโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
  • โทรศัพท์ 036-213-205 ต่อ 5262 คุณประพจน์ บุญมี
  • เวลาราชการ 08.30-16.30 น. จันทร์ - ศุกร์

เรียน ชาวกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 4 สระบุรี (8 จังหวัดภาคกลาง)
     เพื่อความสะดวกในการติดต่อถึงกัน Localfund จึงสร้างกรุ๊ปไลน์ไว้ประสานงาน สอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โปรดเลือกห้องที่ต้องการเข้า "ซ้าย ห้อง 1" หรือ "ขวา ห้อง 2"
โดย ประพจน์ บุญมี สปสช.เขต 4 สระบุรี
กองทุนฯ รหัส 5xxxx เปลี่ยนไปใช้ รหัสใหม่ Lxxxx เป็น Username ส่วน Password ของเดิม
อ่านต่อ คลิกที่นี่
ระบบ ios : https://goo.gl/PHMJ1E
ระบบ Android : https://goo.gl/BFtGCq
  • วีดีทัศน์แนะนำองค์กร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
  • แอพพิเคชั่น "ก้าวใหม่ สปสช." โดย สปสช.
รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน
ระบบมอนิเตอรี่งควบคุมกำกับการเงินกองทุนฯ
คู่มือการเข้ารับค่ารักษาพยาบบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ปรับปรุง 2557)
ขอเชิญประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว LTC