www.localfund.in.th กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถื่นหรือพื้นที่
เรียน เจ้าหน้าที่กองทุน /ผู้บันทึกโปรแกรม /และผู้เกี่ยวข้อง

    กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องหรือพื้นที โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี โดย หัวหน้างานกองทุนฯ ได้ดำเนินการโอนเงินสนับสนุนไปที่ อบต.แล้วเรียบร้อย ดังนั้น ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ นำสมุดไปปรับปรุงสมุดบัญชีธนาคารได้ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

  • สอบถามปัญหาโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
        โทรศัพท์ 036-213-205 ต่อ 5262 คุณประพจน์ บุญมี
        เวลาราชการ 08.30-16.30 น. จันทร์ - ศุกร์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
65/3 ซอย 1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-213-205, โทรสาร 036-213-263
http://saraburi.nhso.go.th
แจ้งโอนเงิน
หนังสือคู่มือ