เข้าหน้าหลักระบบเบิกจ่ายตรงรักษาพยาบาลพนักงาน อปท.
เข้าหน้าหลักกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
  • โปรแกรมระบบรายงานกองทุนฯ แบบออนไลน์ ปี 2558 โปรดทำการตรวจสอบรายชื่อหน่วยงาน และวันเวลา ก่อนลงทะเบียน คลิกที่นี่

วัน-เวลา
ตรวจสอบวัน-เวลา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2558  รอบเช้า  (เวลา 08.30-12.00 น.)
วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2558  รอบบ่าย (เวลา 13.00-16.30 น.)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  รอบเช้า  (เวลา 08.30-12.00 น.)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  รอบบ่าย (เวลา 13.00-16.30 น.)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  รอบเช้า  (เวลา 08.30-12.00 น.)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  รอบบ่าย (เวลา 13.00-16.30 น.)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558  รอบเช้า  (เวลา 08.30-12.00 น.)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558  รอบบ่าย (เวลา 13.00-16.30 น.)