ขอเชิญชาวกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรีอพื้นที่ ร่วมฉลองในโอกาสที่เว็บไซต์ www.localfund.in.th
ตัวอย่างภาพส่งประกวด คลิกที่ภาพ
เข้าหน้าหลักกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
เข้าหน้าหลักกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ตัวอย่างภาพส่งประกวด คลิกที่ภาพ