รายงานผลการแจ้งสิทธิ์เข้าใช้งานโปรแกรม (อัพเดต ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗)